บรรจุกล่องละ 25 ซอง
Lady Grey x 2
สั่งซื้อ Lady Grey ทุก 2 กล่อง
รับทันที Twinings Tumbler 1 ใบ
....................
รีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

เนื่องจากทางบริษัทจะปิดทำการระหว่างวันที่ 24 ธ.ค 59 - 3 ม.ค. 60 ดังนั้น รายการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 หลัง 12.00 น.
สินค้าจะถูกจัดส่งอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2560
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Twinings เป็นอย่างดีเสมอมา
ขอบพระคุณค่ะ